Do jakich krajów UE i Strefy Schengen polecimy bez restrykcji?

18 lutego 2021
Do jakich krajów UE i Strefy Schengen polecimy bez restrykcji? Photo by @dead____artist on Unsplash

Podróżowanie w obecnych czasach jest trudniejsze niż wcześniej. Poza oczywistymi utrudnieniami można jednak dostrzec dużo zalet. Wiele osób narzeka co roku na zatłoczone turustyczne lokalizacje. Spójrzmy jak ciężko w ostatnich czasach było zrobić zdjęcie przy fontannie di Trevi w Rzymie czy nawet przejść przez barcelońską La Ramblę nie potykając się o innych turystów. Pandemia koronawirusa skutecznie zatrzymała miliony podróżujących w domach. Ci którzy zdecydują się na podróż w tym czasie, mogą jednak liczyć na specjalny przywilej - odkrywanie wszystkich atrakcji bez przepychania się przez tłumy turystów. Dodajmy do tego atrakcyjne promocje linii lotniczych i niższe ceny usług na miejscu. Dla wielu jest to wymarzony czas, by odhaczyć kolejne pozycje na swojej długiej liście miejsc, które trzeba zobaczyć!

By ułatwić planowanie podróży przygotowaliśmy aktualną listę restrykcji wjazdowych do krajów Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen. O warunkach wjazdu do innych krajów przeczytasz w naszym kolejnym artykule.

Czy mogę wjechać do tego kraju?

Austria - Tak

Od 15 stycznia wszyscy podróżni muszą zarejestrować się przez internet, wypełniając deklarację „Pre-Travel-Clearance“. Polacy będą mogli być w izolacji 10 dni bez testu, albo 5 dni, jeśli poddadzą się darmowemu badaniu. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zostanie skrócona.

Belgia - Nie

Od 27 stycznia do 1 marca 2021 r. podróże do i z Belgii są zabronione, z pewnymi wyjątkami. Zakaz wjazdu będzie kontrolowany w ruchu drogowym, lotniczym, morskim i kolejowym.

Bułgaria - Tak

Kwarantanna nie jest wymagana. Wymagana deklaracja zdrowia.

Chorwacja - Tak

Obowiązek okazania nie starszego niż 48 godzin testu PCR na SARS-CoV-2 podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Chorwacji.

Cypr - Zakaz dla celów turystycznych

Podróż na Cypr mogą odbyć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich.

Czechy - Nie

Wjazd na terytorium Czech zamknięty, z pewnymi wyjątkami.

Dania - Tak

Obecnie wjazd tylko z udokumentowanym ważnym powodem. Duńskie władze zalecają wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz samoizolację do momentu otrzymania wyników.

Estonia - Tak

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.

Finlandia - Tak

Od 5 października 2020 roku przy podróżach z Polski do Finlandii ponownie obowiązują ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Podróżni powinni posiadać stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studa czy udział w wydarzeniach rodzinnych. Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony. Uwaga! W chwili obecnej wjazd do Finlandii w celach rekreacyjnych lub turystycznych nie jest możliwy.

Francja - Tak

W przypadku podróży samolotem lub promem z terenu Unii Europejskiej wymagane jest przedstawienie przewoźnikowi negatywnego testu PCR (nie starszego niż 72 godziny). Wymóg ten nie dotyczy podróży drogą lądową. Kwarantanna nie jest wymagana.

Grecja - Tak

Do 8 lutego 2021 (z możliwością przedłużenia) osoby przybywające do Grecji są zobligowane do poddania się 7 dniowej kwarantannie. Wymagane jest wypełnienie formularza PLF oraz okazanie zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19 (test PCR nie starszy niż 72 godziny).

Hiszpania - Tak

Od 23 listopada 2020 roku, wszyscy pasażerowie z państw ujętych na liście regionów ryzyka (w tym z Polski), zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Wszyscy pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego (dostępny na stronie lub poprzez bezpłatną aplikację SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH). Formularz generuje kod QR, który należy okazać na granicy.

Holandia - Tak - kraje UE i strefa Schengen

"Podróżni (osoby 13+) wjeżdżający do Królestwa Niderlandów samolotem, autokarem, pociągiem, statkiem i promem z krajów oznaczonych kodem pomarańczowym lub czerwonym (w tym z Polski) muszą okazać przewoźnikowi przed rozpoczęciem podróży podpisane oświadczenie oraz negatywne wyniki dwóch testów:

  • molekularnego PCR na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonany do 72 h przed podróżą) oraz
  • antygenowego szybkiego testu na Sars-Cov-2/COVID-19 (wykonany do 4 h przed podróżą).

Obowiązek okazania negatywnych testów dotyczy także pasażerów tranzytowych, nawet jeżeli nie opuszczają terminala holenderskiego lotniska lub dworca. Powyższy obowiązek wykonania testów nie dotyczy podróżujących do Holandii autem osobowym."

Irlandia - Tak

Rząd irlandzki wprowadza obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa dla wszystkich przyjeżdżających do tego kraju. Test PCR będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż na 72 godziny przed planowanym przyjazdem do Irlandii. Pasażerowie przylatujący do Irlandii z obszarów zielonych nie będą objęci żadnymi ograniczeniami wjazdowymi. Osoby podróżujące z pomarańczowych, czerwonych i szarych regionów będą zobowiązane do ograniczenia swojego przemieszczania przez 14 dni. Nie ma obowiązku pozostania w Irlandii przez 14 dni, ale przez cały okres pobytu należy stosować się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. Mapa powyższych obszarów jest dostępna na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i będzie aktualizowana co 7 dni w czwartek.

Islandia - Tak

Każdy przybywający do Islandii będzie zobowiązany do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19. Akceptowane będą jedynie testy PCR, wykonane nie wcześniej iż 72 godziny przed wjazdem. Nadal pozostaje Obowiązkowy test na granicy oraz pięciodniowa kwarantanna zakończona kolejnym testem.

Litwa - Tak

OBOWIĄZUJE KONIECZNOŚĆ POSIADANIA negatywnego wyniku TESTU na obecność Covid-19 WYKONANEGO 48h PRZEZ WJAZDEM oraz OBOWIĄZEK PODANNIA SIĘ 10-dniowej KWARANTANNIE. Nawet jeśli test był negatywny, podróżujący z Polski i innych obszarów ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona po 7 dniach i kolejnym negatywnym teście na COVID-19 wykonanym na koszt własny.

Luksemburg - Tak

Od 29.01 do 28.02.br (z możliwością przedłużenia) pasażerowie przybywający do Luksemburga drogą powietrzną muszą przedstawić wynik ujemny testu na obecność wirusa. Odnosi się to do osób, które spędziły poza Luksemburgiem powyżej 72 godzin.

Łotwa - Tak

Wszyscy pasażerowie przybywający na Łotwę, zgodnie z krajowymi ograniczeniami, muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, który został wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin.

Malta - Tak

Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność COVID-19, który został wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Maltę. Podróżni, którzy nie będą posiadać wyniku testu mogą, zostać poddani testowi po przylocie na Maltę i skierowani na kwarantannę.

Niemcy - Tak

Od 24 października cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonaniem elektronicznej rejestracji podróży na PORTALU. Tranzyt przez Niemcy jest dozwolony bez wcześniejszej rejestracji i bez kwarantanny. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegów.

Norwegia - Nie

Od 29 stycznia zamknięte granice dla cudzoziemców, którzy nie posiadają miejsca zamieszkania na terytorium Norwegii.

Portugalia - Tak

Podróżni przylatujący z Polski zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR wykonanego w ciągu 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu.

Rumunia - Tak

Osoby przybywające z Polski do Rumunii mają obowiązek odbycia 14-dniowej izolacji domowej/kwarantanny. Zwolnione z kwarantanny są osoby przybywające do Rumunii, jeżeli pozostaną na jej terytorium krócej niż 3 dni (72 godziny) i przedstawią negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, wykonany na maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem do Rumunii.

Słowacja - Tak

Od dnia 16 listopada 2020 roku obywatele polscy wjeżdżający do Republiki Słowackiej zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 lub muszą się poddać obowiązkowej kwarantannie (z wyjątkiem tranzytu). Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. kierowcy transportu towarowego, kierowcy autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego.

Słowenia - Tak

Osoby wjeżdżające z Polski do Słowenii muszą przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa lub przejść 10-dniową kwarantannę. Wyjątki dotyczą osób podróżujących służbowo, w sprawach rodzinnych oraz pracowników transgranicznych.

Szwajcaria - Tak

Od 8 lutego 2021r. wszyscy podróżujący muszą wypełnić formularz elektronicznej lokalizacji pasażerów (ePLF – electronic passenger locator form) oraz przedłożyć dowód negatywnego wyniku testu PCR podczas podróży do Szwajcarii. W momencie wyjazdu wynik testu nie może być starszy niż 72 godziny.

Szwecja - Tak

Od 6 lutego br. przyjeżdżający do Szwecji będą musieli okazać negatywny test wykonany nie wcześniej niż na 48 godzin przed planowanym przyjazdem do tego kraju. Z obowiązku zwolnione będą osoby zamieszkałe w Szwecji, podróżujący w pilnych sprawach rodzinnych, a także m.in. nieletni i sportowcy.

Węgry - Nie

Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu POBYTU.

Włochy - Tak

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski w dniach 16.01-05.03.2021 r. zobowiązane są do przedstawienia autodeklaracji oraz do przedstawienia negatywnego wyniku testu wymazowego molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch. W razie braku testu mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie.

Informacje w artykule zostały zaktualizowane 18 lutego 2021 roku. Mają one charakter orientacyjny. Przed podjęciem decyzji o podróży należy zapoznać się z aktualnymi zaleceniami dostępnymi na stronie MSZ - Informacje dla podróżujących.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.